ช่างภาพ Joseph Khoury และสถาปนิก Gabriela Cardozo ใช้เวลาห้าปีในการจัดทำเอกสารของชาวเติร์กและบ้านในยุคอาณานิคมที่ตอนนี้เสี่ยงต่อการถูกทำลายเขียนว่า India Stoughton

Read More