หลายร้อยปีมาแล้วที่ผู้คนสังเกตเห็นว่าโรคหอบหืดมักรุนแรงขึ้นในเวลากลางคืน คำถามหนึ่งที่มีมาช้านานคือนาฬิกาชีวิตภายในร่างกายในระดับใด เมื่อเทียบกับพฤติกรรม เช่น การนอนหลับและการออกกำลังกาย มีส่วนทำให้โรคหอบหืดรุนแรงขึ้น บทบาทสำคัญของนาฬิกาชีวภาพในโรคหอบหืด การทำความเข้าใจกลไกที่ส่งผลต่อความรุนแรงของโรคหอบหืด

อาจมีนัยสำคัญต่อทั้งการศึกษาและการรักษาโรคหอบหืด นี่เป็นหนึ่งในการศึกษาครั้งแรกที่แยกอิทธิพลของระบบ circadian ออกจากปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการนอนหลับอย่างรอบคอบ ในแผนกการนอนหลับและความผิดปกติของร่างกายที่ บริคัม คนที่เป็นโรคหอบหืดที่เลวร้ายที่สุดโดยทั่วไปคือคนที่มีอาการปอดลดลงมากที่สุด ทำงานในเวลากลางคืนและยังมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดที่เกิดจากพฤติกรรมต่างๆ รวมทั้ง การนอนหลับ เรายังพบว่าผลลัพธ์เหล่านี้มีความสำคัญทางคลินิกเพราะเมื่อศึกษาในห้องปฏิบัติการ